BASIN FAALİYETLERİ MEVKUTE KURULUŞUNDA İSTENİLEN BELGELER :

   1.   (1) adet Valilik Makamına dilekçe
   2.   (3) adet beyanname (daktilo yazısı ile doldurulmuş asıl ve ahları imzalı)
   3.   (1) adet Matbaa ile yapılan anlaşma örneği
   4.   (1) adet kira kontratı ve tapu örneği
   5.   (1) adet sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü arasındaki sözleşme
   6.   (3) adet 50.000 TL. Damga pulu
   7.   (1) adet mavi kalın klasör
   8.   (1) adet yarim kapak dosya

 
          MEVKUTE SAHİBİ İÇİN :

   9.    (3) adet bilgi çizelgesi (daktilo yazısı ile asıl olacak)
   10.  (3) adet vesikalık fotoğraf (6 ayı geçmemiş olacak)
   11.  (3) adet sabıka belgesi (savcılıktan asıl olacak)
   12.  (3) adet nüfus cüzdan örneği (asıl olacak muhtardan)
   13.  (3) adet ikametgah belgesi (asıl olacak muhtardan)

          MEVKUTE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ İÇİN :

   14.  (3) adet bilgi çizelgesi (daktilo yazısı ile asıl olacak)
   15.  (3) adet vesikalık fotoğraf (6 ayı geçmemiş olacak)
   16.  (3) adet sabıka belgesi (savcılıktan asıl olacak)
   17.  (3) adet nüfus cüzdan örneği (asıl olacak muhtardan)
   18.  (3) adet ikametgah belgesi (asıl olacak muhtardan)
   19.  (3) adet diploma fotokopisi (noterden tasdikli)

          MEVKUTE'Yİ DERNEK BASTIRACAK İSE ;

   20.  (3) adet tüzük ana sözleşme

   21.  (3) adet Yönetim Kurulu Kararı (noter tasdikli) (kararda yayının çıkarılacağı ve sahip sor.yz.işl.md. Görevlendirilecek)

          MEVKUTE'Yİ ŞİRKET BASTIRACAK İSE ;

   22.  (3) adet şirket sicil gazetesi ( noter tasdikli)
   23.  (3) adet şirket yönetim kurulu kararı kararda yayının çıkartılacağı ve sahip Sor.yz.işl.md.görevlendirilecek)

          MEVKUTE'Yİ RESMÎ KURUM BASTIRACAK İSE ;

   24.  (3) adet kurum izni
   25.  (3) adet kurum kararı

          GAZETE VE DERGİ TEMSİLCİLİĞİ AÇMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. (1) adet Valilik Makamına dilekçe

 2. (1) adet temsilcilik belgesi

 3. (1) adet kira veya tapu fotokopisi

 4. (1) adet yayın kuruluş alındı belgesi fotokopisi

 5. (1) adet sözleşme

 6. (1) adet vergi levhası

 7. (1) adet yarım kapak dosya

 8. (1) adet büyük mavi klasör

 9. (2) adet fotoğraf (6 ayı geçmemiş)

 10. (1) adet sabıka belgesi (Savcılıktan)

 11. (1) adet nüfus cüzdan örneği (Muhtardan)

 12. (1) adet ikametgah belgesi (Muhtardan)

          GAZETE VE DERGİ ÇALIŞANLARINDAN İSTENEN BELGELER :

 1. (1) adet nüfus cüzdan örneği

 2. (1) adet ikametgah belgesi

 3. (1) adet sabıka belgesi

 4. (1) adet fotoğraf

          NOT : Çalışanlarda Meydana Gelen Değişiklik Mesai Saatlerinde Bildirilecektir

          MATBAA AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 1. (1) adet Valilik Makamına dilekçe

 2. (3) adet beyanname (tüm ortaklar tarafından imzalanacak ve daktilo ile dolacak)

 3. (3) adet sabıka belgesi (asıl olacak savcılıktan)

 4. (3) adet nüfus cüzdan örneği (muhtardan asıl olacak)

 5. (3) adet ikametgah belgesi (muhtardan asıl olacak)

 6. (3) adet 100.000 TL. Damga pulu

 7. (1) adet kira kontratı veya tapu fotokopisi

 8. (1) adet vergi levhası

 9. (3) adet şirket tüzüğü (Matbaa açmak isteyen şirket ise)

          MATBAA MALİYE İLE ANLAŞMALI İSE ;

 1. (3) adet şirket sicil gazetesi

 2. (1) adet maliye yazı fotokopisi

 3. (1) adet yarım kapaklı dosya

 4. (l) adet kalın mavi klasör

  TİYATRO,KONSER DÜZENLEYECEKLERDEN İSTENEN GEREKLİ BELGELER

          2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek Madde-1 gereği, mahallin en büyük Mülki Amirine en az 48 saat önceden müracaat sureti ile oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleyebilir. Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil veya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgah ve tabiiyetleri belirtilir. Ayrıca, salon sözleşmesi de istenilir.